இன்று எனது வேலையின் சம்பந்தமாக இரு பெற்றோர்களை (குடும்பங்களை) சந்திக்க வேண்டி இருந்தது. கல்வி துறை சம்பந்தமாக என் தொழில் இருப்பதால், தினமும் பல […]

கலைஞர், மாபெரும் சக்தியாக சமீபத்தில் உருவெடுத்து இருக்கிறார். அசைக்க முடியாத கட்சியாக தனது கட்சியை நிலை நிறுத்தி இருக்கிறார். குடும்ப பிரச்சனைகளை சுமூகமாக தீர்த்து […]

நண்பர்களே, எனக்கு எழுதுவதில் மிகப்பெரிய ஆர்வம். ஆனால் இதுவரை நான் எழுதியது இல்லை. நிறைய படிப்பேன், படிக்கும்பொழுது நாமும் இது போல எழுத வேண்டும் […]