நானும், என் சிந்தனைகளும்….

Month

June 2011

சிறியதேனும் செயலில் காட்டுவோம்

“100 இளைஞர்களை கொடுங்கள், நான் உலகத்தை மாற்றி காண்பிக்கிறேன்” என்ற பழமொழியை பலமுறை நாம் படித்தும், கேட்டும் உண்டு. சொன்னவர் நம் விவேகனந்தர் தான். அவர் இன்று வாழ்ந்திருந்தால் எவ்வளவு இளைஞர்கள் கேட்டிருப்பார் இந்த உலகத்தை மாற்ற? கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்விதான். நம் தலைமுறை நிறைய மாறிவிட்டது. காந்தி பிறந்த தேசம் என்று பல முறை… Continue Reading →

© 2018 நானும், என் சிந்தனைகளும்…. — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑