நானும், என் சிந்தனைகளும்….

Category

தொழில்நுட்பம்

கூகிள் கடவுளா? சாத்தானா?

உங்களைப் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமோ இல்லையோ, இவ்வுலகத்தில் உங்களைப் பற்றி அனைத்தும் தெரிந்த ஒருவர் இருக்கிறார். யாருக்கும் தெரியாமல் நீங்கள் செய்த பல விசயங்களை ஆதாரத்துடன் வைத்திருப்பவர் இவர். என்றோ செய்த ஒரு விசயத்தை தேதி, நேரம் முதல் உங்களுக்கு கொடுக்கும் வல்லமை படைத்தவர். உங்களுடையது மட்டுமல்ல, உலகின் கோடானகோடி மக்களின் குடுமியை இறுக்கி கையில்… Continue Reading →

8 Ways to Use Facebook Effectively

Most of the people who use the Internet have a Facebook account. In recent times, exchanging Facebook IDs, with people you meet for the first time, has become the trend. On other hand, people also say that Facebook has no… Continue Reading →

© 2018 நானும், என் சிந்தனைகளும்…. — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑