நானும், என் சிந்தனைகளும்….

Category

விமர்சனம்

அழு, அழுதுவிடு, அழுதுவிட்டு போ

தமிழ் தொலைக்காட்சிகள் முற்றிலும் அழுகையும், நம்முடைய அனுதாபத்தையும் நம்பியே பணம் சம்பாதித்துக் கொண்டு இருக்கின்றன என்பதை நாம் உணரவேண்டிய தருணம் இது. எப்பொழுதும் சீரியல்கள் தான் அழுதும், அழவைத்துக் கொண்டும் இருக்கும். இப்பொழுது எல்லா நிகழ்ச்சிகளுமே அதன் பின்னணியை பின்பற்ற ஆரம்பித்து உள்ளன. ஆரம்ப காலங்களில் விசு அவர்கள் “அரட்டை அரங்கம்” என்ற பெயரில் சொந்த… Continue Reading →

© 2018 நானும், என் சிந்தனைகளும்…. — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑