நானும், என் சிந்தனைகளும்….

Month

April 2012

செய்திகளின் தரம் கேள்விக்குறியே?

ஏப்ரல் 21, 2012 அன்று பிரபல ஆங்கில பத்திரிக்கை ஒன்றில் நான் படித்த ஒரு சின்ன செய்தி…கோவை மாணவர் இருவர் அமெரிக்க நிறுவனத்தில் பணிபுரிய மிகப்பெரிய சம்பளத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதை செய்தியில் குறிப்பிட்டு இருந்தார்கள். அதில் அவர்கள் கூறியுள்ளதாவது…. “முதல் மாணவர் 5 நாட்களில் கிட்டத்தட்ட 100 மணி நேரம் தேர்வை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது“. 5… Continue Reading →

© 2018 நானும், என் சிந்தனைகளும்…. — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑