நானும், என் சிந்தனைகளும்….

Month

December 2010

வெகுமதி கொடு

இன்று நாம் நம்மை அறியாமலேயே ஒரு புது பழக்கத்தை நம் வாழ்கையில் பின்பற்ற தொடங்கி இருக்கிறோம். டிப்ஸ் என்னும் சிறு லஞ்சம் தான் அது. சம்பளம் கொடுத்து வேலை செய்யும் தொழிலாளிகளுக்கு நாம் ஆரம்பத்தில் சிறிய இனாமாகவும் அவர்களை பாராட்டி அவர்களை ஊக்குவிக்க நம்மால் முடிந்த சிறு உதவியும் செய்ய ஆரம்பித்த விதமே இந்த டிப்ஸ்… Continue Reading →

© 2018 நானும், என் சிந்தனைகளும்…. — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑