நானும், என் சிந்தனைகளும்….

Month

May 2010

மோடி மட்டும்தான் பலிகடாவா?

எங்கு பார்த்தாலும் லலித் மோடி பேச்சுத்தான். அவரைப் பற்றி செய்தி நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து ஒளிபரப்பிக்கொண்டு இருக்கின்றன. IPL இறுதி போட்டியில், போட்டியை பார்த்ததை விட, மோடியை பார்த்தது தான் அதிகம். வினாடிக்கு ஒருமுறை திரையில் தெரிந்தார். அவரைச் சுற்றியே நேரம் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது. அவர் ஒரு துரோகி போலவும், அவர் மட்டும் தான் தவறு செய்தது… Continue Reading →

© 2018 நானும், என் சிந்தனைகளும்…. — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑