மழை காலம் அப்பொழுதுதான் முடிந்திருந்தது. பெங்களூருவில் இருந்து கோவையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும்போது நெடுஞ்சாலை நடுவே இருந்த செடிகள் வித விதமான வண்ணங்களில் அழகாக பூத்து குலுங்கி கொண்டிருந்தது. அதை என் அலைபேசியில் எடுத்தது.