கச்சத்தீவு.. அடிக்கடி தமிழ் செய்திகளில் அடிபடும் ஒரு பெயர். “தமிழக மீனவர்கள் கச்சத்தீவுக்கு மீன் பிடிக்க சென்றபோது இலங்கை ராணுவத்தினரால் சுடப் பட்டனர்”, “கச்சத்தீவில் […]