ஆம்புலன்ஸ் வண்டி வந்தால் எல்லோரும் வழி விடும் குணம் மட்டும் நம்மிடம் மாறாமல் இருக்கிறது. மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடைய விஷயம். ஆனால் அதே சமயம், ஆம்புலன்ஸ் […]

தமிழர்களின் சிறப்பில் ஒன்று விருந்தோம்பல். எனக்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் இங்கே….. தொழில் சம்பந்தமாக வெளியூரில் வசிக்கும் ஒரு தமிழ் குடும்பத்தை நான் பார்க்க […]

தமிழ் வருட பிறப்பு அன்று, தமிழரைப்  பற்றி கவலைப்படுவதை விட நம் தொலைக்காட்சிகள் தமன்னாவையும் அவரது அழகைப் பற்றியுமே கவலைப்படுகின்றன. காலம் காலமாக, தினம் […]