“சார் அவன் பேரு மார்க்”, கூட்டத்தில் இருந்து சத்தம் வந்தது.அது ஒரு இன்ஜினியரிங் கல்லூரி மாணவர்களை பயிற்சிக்காக வெளியில் அழைத்துச் சென்றிருந்த தருணம்.  ஒவ்வொருவரும் […]

பள்ளி நாட்களும், கல்லூரி நாட்களும் நம் வாழ்வில் மறக்க முடியாத தருணங்கள். அழகான வருடங்கள். கால காலத்திற்கும் நினைத்தால் கூட நம்மை ஒரு புன்னகை […]